valenblog

Thursday, July 19, 2007

Què volen els joves?
Segons les seues peticions de plaça en la universitat, volen ser metges.

Els recents exàmens de selectivitat i les subsegüents adjudicacions de plaça han evidenciat en tot l’estat un fenomen de pujada del nombre de sol·licituds. En els darrers dies han aparegut als diaris diverses notícies sobre els resultats de selectivitat i finalment la relació d’admesos a les diverses universitats de la comunitat valenciana. Tots destacaven la gran quantitat de demanda de places de medicina, 2577 en la comunitat, molt per davant de la segona carrera sol·licitada, magisteri d’educació infantil, amb 1752 sol·licituds. El mateix hem pogut comprovar a Catalunya, a Madrid o a Castella-Lleó.
Alguns diaris atribuïen el fenomen a la polèmica amb la Universitat Catòlica, encara que això sols serviria per aquesta comunitat o a l’efecte de crida de les notícies sobre la falta d’especialistes en la nostra sanitat, cosa que es contradiu amb l’exigu nombre de places.
Supose que, essent com és d’alta la nota d’entrada, haurà estudiants que, considerant-la fora del seu abast, no l’hauran triada en primera opció, és a dir, que el número dels qui voldrien cursar-la és encara més alt. Un altre punt a destacar és que en els darrers anys està entrant a aquesta especialitat vora un 75% de dones, mentre que els aspirants també són més en número les dones, però en una relació de dos terços, 1748 front a 827. O siga, elles tenen millors notes.
Recordem que és una carrera que suposa esforç, sacrifici -10 anys d’estudi com a mínim- i que el seu exercici va lligat a un cert altruisme i preocupació pels altres.

Així que sembla que la nostra joventut no està tan perduda!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.